BOZULDUĞU ZAMAN, İNSANDAN DAHA KORKUNÇ OLAN YARATIK YOKTUR... - Sophokles
 
     
   
     
     
 
Avukat Şakir Balcı Hakkında

Av. Şakir BALCI, 1961 yılında doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1985 yılında serbest Avukatlığa başlayan yazar kurduğu Balcı Hukuk Bürosunda Av. Sinem Korkut ile birlikte Serbest Avukatlığı da sürdürmektedir. Ulusal gazetelerde sosyal içerikli makale ve araştırmaları, hukuk alanında 40 tan fazla  makalesi yayınlanmış olan yazarın, ayrıca yine hukuk alanında 11 (on bir) adet kitabı yayınlanmıştır.  Hukuk alanında yasalaşma çalışmalarına katkı olarak  ilgili makam ve birimlere  13 adet rapor ve öneri sunmuştur.

İflasın Ertelenmesi adıyla yayınlanan ve Türk Hukukunda bu konudaki ilk kitap özelliği taşıyan kitabı Güncel Hukuk Yayınevinin kitapları arasında “ en çok satan kitap” olmuş,   anılan kitabın 3. baskısı son olarak Seçkin Yayınevinden çıkmıştır.  

Türk Hukukunda -iflas yoluyla tasfiyeye alternatif oluşturan - mali durumu bozulan sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması modelleri - (İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma) üzerinde çalışmalar yürüten yazarın, İflasın Ertelenmesi kurumuna alternatif sayılabilecek bu alanlarda da anılan konu başlıkları ile yaptığı çalışmalar kitap olarak yayınlanmıştır… Son dönem çalışmalarını Türk hukukunda iflası önlemeye yönelik –yeniden yapılandırma modelleri (İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma) konuları üzerinde yoğunlaştıran yazar, halen bu konular ve ilişkili alanlarda araştırmalar yürütmekte, hukuki konularda rapor ve mütalaalar yazmakta, kayyımlık ve bilirkişilik faaliyetlerini de sürdürmektedir… Keza çalışma ve araştırma konuları üzerinde seminer, panel ve konferanslarda sunumlar yapmaktadır…

Yazarın faaliyetleri ve çalışmalarının ayrıntıları site içinde mevcuttur.

 

Duyurular
 
     
 
© 2011 Balcı Hukuk Bürosu
 
  Anasayfa |  Hakkında |  Yayınları |  Makaleleri |  Konferansları |  Linkler |  İletişim  
About Sakir Balci

 

A brief information about Lawyer, Mr.Şakir Balcı

Mr.Balcı was born in 1961 and studied law at Ankara University and graduated in 1982.Since starting advocacy in 1985, Şakir Balcı is still working at his own Balcı Bureau of Law with Attorney,Mrs.Sinem Korkut.Besides continuing advocacy

            Mr.Balcı has studies and socially-oriented articles published in national newspapers, moreover, around 30 articles of Mr.Balcı in the field of law has been published There are 11 books published belonging to Mr.Şakir Balcı in the field of law.In addition to that, he made contributions with respect to the enactments in law by the help of his propositions and around 10 reports he has presented.

             The book of Mr.Balcı which was named as ‘The Deferral of Bankruptcy’ (İflasın Ertelenmesi) is the first book published about deferral of bankruptcy and has the feature of being a pioneer to the subject.

             The Deferral of Bankruptcy has become a best-seller around the books which were published by Güncel Hukuk Yayınevi (Guncel law publishing firm).At present the third edition of the book is also exists in the stores.

             There are several titles and models which Mr.Balcı has been working on;

 about eliminations of the companies due to bankruptcy (deferral of bankruptcy, concordatum, restructuring by the help of reconciliation ) and several books are published related to the remaining subjects also including the deferral of bankruptcy.His recent works in Turkish Law are mainly focused on restructuring models to prevent bankruptcy and Mr.Balcı has still continuing his research and studies referring to these titles, while writing dictums and reports nearby.

             Therewithal, Mr.Balcı attends panel discussions and makes presentations and conferences about his studies.

                                                                                     

                                                                                  Contact Information 

                                                                                  Office Tel : +90 236 714 53 26                                                                                                              

                                                                                  Fax           : +90 236 713 37 27

                                                                                  Gsm         : +90 533 479 45 14

 

                                                                                 For English;

                                                                                Lawyer Sinem Korkut Kaya

                                                                                Gsm          : +90 507 763 00 00