BOZULDUĞU ZAMAN, İNSANDAN DAHA KORKUNÇ OLAN YARATIK YOKTUR... - Sophokles
 
     
   
     
     
 
Avukat Şakir Balcı Hakkında

Av. Sakir BALCI, 1961 yılında doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1985 yılında  serbest Avukatlığa başlayan yazar halen  Balcı  Hukuk Bürosu´nda  Av.Sinem Korkut ile birlikte  Serbest Avukatlığı da sürdürmektedir.  

Ulusal gazetelerde sosyal içerikli makale ve arastırmalari, hukuk alanında çesitli makaleleri yayınlanmış olup, ayrıca yayınlanmış  11 adet kitabı mevcuttur.Türk Hukukunda -iflas yoluyla tasfiyeye alternatif olusturan- mali durumu bozulan sermaye şirketlerinin  yeniden yapılandırılması modelleri (iflasın Ertelenmesi, Konkordato, Uzlasma Yoluyla Yeniden Yapılandırma ) üzerinde çalışmalar yürüten yazar, bu kapsamda rapor ve mütalaalar vermekte, konferanslara katılmaktadır.  Hangi sebeble olursa-olsun  Mali kriz içine giren işletmelerin iflas etmesi ve mali piyasadan/üretimden çekilmesi   uluslararası rekabet koşulları gözetildiğinde ulusal ekonomi ve istihdama olumsuz etkide bulunmaktadır. Türk hukukunda iflası önlemeye yönelik üç esaslı kurum kabul edilmiştir.Yazar, yukarıda anılan bu üç kurum/model  üzerinde çalışmalar yürütmektedir.Bundan ayrı  yazarın ortak mülkiyetten doğan uyuşmazlıkları konu alan kitap çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır. Üçüncü Baskı olarak , İflasın Ertelenmesi adlı kitap Mart-2010 tarihinde Seçkin Yayıncılık tarafından  satışa sunulmuştur. Yazarın çalışmalarına site içindeki diğer bölümlerden ulaşmak mümkündür.

 

Hukuk Alanında Rapor ve Önerileri:

1)  Dönemin Devlet Bakanı aracılığıyla, Adalet Bakanlığına iletilen 1412 Sayılı Ceza Muh.U.Kanununda ; bazı maddelerde değişiklik istemiyle sunulmus öneri

( Ad.Bak.Kan.Gn.Md.B.03.0KGM.0.00.00.01-1080 S.9.12.97.T. )

2)  Aynı konuda;Türkiye Barolar Birliği Baskanlığına sunulmus öneri

(Bar.Bir.23.12.97 T.-VII.2098 Sayili )

3)  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı´na sunulmus; 5.9.2002 tarihli 506.sayılı Sos.Sig.Kan.´da değişiklik yapılması hakkında öneri (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - II -290/6611 Sayı,15.11.02.T.)

4)  6183 Sa. A.A.T.U.H.K. ve Köy Kanununda değişiklik yapılması hakkında 10.11.2004 T sunulmus Rapor ve öneri

(Adl. Bak. Kanunlar Genel Müd.Md.3.1.2005T.) (KGM.0.00.00.03-8)

5) 4857 Sayılı İs Kanunu 33.md. ile IIK.179.md. ilgilendiren Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmus öneriler (T.IS Kurumu; Iss.Sig.D.Bsk. 3140-16087 Sa., 5.9.2005 T. Ve 3678-18426 Sa., 6.10.2005 T.)

6) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 26.maddesi (işverenin sorumluluk alanının daraltılması) hakkında TBMM Başkanlığına (aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına) sunulmuş 18.02.2006 Tarihli Rapor ve Öneri (TBMM KAN.KAR.MD 48962 S., 28.02.2006 T.)

7) TBMM-Adalet Komisyonu Başkanlığına (Manisa Barosu Baskanlığının 26.01.2006 T., 123 Sa.yazısıyla gönderilen) “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Bazı Maddelerine İlişkin Rapor ve Öneri”

8)  TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığına sunulmuş Türk Ticaret Kanunu Tasarısında "İİK ve TTK ´da İflasın Ertelenmesi hükümleri arasındaki ilişkinin Düzenlenmesine  Dair Öneri. 4.3.2008 Tarihli (Öneri Özeti için  bknz. Duyurular )

9) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne sunulmak üzere Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı ´ nın isteği üzerine  İcra veİflas Kanunu´nda yer alan  ´ İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma " kurumlarına ilişkin kanun hükümlerinin değiştirilmesi çalışmalarına esas olmak üzere hazırlanmış rapor ( 13.4.2009 ) ( Rapor Metni için Bknz. Makaleler Bölümü )

 
     
 
© 2011 Balcı Hukuk Bürosu
 
  Anasayfa |  Hakkında |  Yayınları |  Makaleleri |  Konferansları |  Linkler |  İletişim  
About Sakir Balci

 

A brief information about Lawyer, Mr.Şakir Balcı

Mr.Balcı was born in 1961 and studied law at Ankara University and graduated in 1982.Since starting advocacy in 1985, Şakir Balcı is still working at his own Balcı Bureau of Law with Attorney,Mrs.Sinem Korkut.Besides continuing advocacy

            Mr.Balcı has studies and socially-oriented articles published in national newspapers, moreover, around 30 articles of Mr.Balcı in the field of law has been published There are 11 books published belonging to Mr.Şakir Balcı in the field of law.In addition to that, he made contributions with respect to the enactments in law by the help of his propositions and around 10 reports he has presented.

             The book of Mr.Balcı which was named as ‘The Deferral of Bankruptcy’ (İflasın Ertelenmesi) is the first book published about deferral of bankruptcy and has the feature of being a pioneer to the subject.

             The Deferral of Bankruptcy has become a best-seller around the books which were published by Güncel Hukuk Yayınevi (Guncel law publishing firm).At present the third edition of the book is also exists in the stores.

             There are several titles and models which Mr.Balcı has been working on;

 about eliminations of the companies due to bankruptcy (deferral of bankruptcy, concordatum, restructuring by the help of reconciliation ) and several books are published related to the remaining subjects also including the deferral of bankruptcy.His recent works in Turkish Law are mainly focused on restructuring models to prevent bankruptcy and Mr.Balcı has still continuing his research and studies referring to these titles, while writing dictums and reports nearby.

             Therewithal, Mr.Balcı attends panel discussions and makes presentations and conferences about his studies.

                                                                                     

                                                                                  Contact Information 

                                                                                  Office Tel : +90 236 714 53 26                                                                                                              

                                                                                  Fax           : +90 236 713 37 27

                                                                                  Gsm         : +90 533 479 45 14

 

                                                                                 For English;

                                                                                Lawyer Sinem Korkut Kaya

                                                                                Gsm          : +90 507 763 00 00