BOZULDUĞU ZAMAN, İNSANDAN DAHA KORKUNÇ OLAN YARATIK YOKTUR... - Sophokles
 
     
   
     
     
 
Yayınlar
PAYLAŞMA DAVALARI
Yayın Tarihi : Nisan 2012
Yayınevi : Seçkin Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 664 sh
Detay Göster
Sermaye Şirketlerinde Yeniden Yapılandırma
Yayın Tarihi : 2006
Yayınevi : İstanbul Barosu Yayınları
Sayfa Sayısı :
Detay Göster
İflasın Ertelenmesi-Usul ve Esaslar-3. Basım
Yayın Tarihi : Mart 2010
Yayınevi : Seçkin Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 521
Detay Göster
İflasın Ertelenmesi-Usul ve Esaslar-1. Basım
Yayın Tarihi : 2005 - Haziran
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 512
Detay Göster
Hukuk Merceği-Konferanslar ve Paneller
Yayın Tarihi : 2010
Yayınevi : Ankara Barosu Yayınları
Sayfa Sayısı : 582
Detay Göster
Paylaşma Davaları
Yayın Tarihi : Eylül 2004
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 877
Detay Göster
Önalım (Şuf´a) Davaları
Yayın Tarihi : Ekim 2008
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 746
Detay Göster
75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı - Elbirliği Mülkiyetinde Pay Haczettiren Alacaklının Usulden ve Esastan Yararlanma Yöntemleri (Av. Şakir BALCI)
Yayın Tarihi : Ocak-2004
Yayınevi : Türkiye Barolar Birliği Yayınları
Sayfa Sayısı : --
Detay Göster
Türk Hukukunda Mali Güçlük İçindeki Sermaye Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması Modelleri ve Anadolu Yaklaşımı
Yayın Tarihi : 2008
Yayınevi : Konya Barosu Yayınları
Sayfa Sayısı : 62
Detay Göster
İş Yasaları
Yayın Tarihi : Ocak 2004
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 435
İflasın Ertelenmesi-Usul ve Esaslar-2. Basım
Yayın Tarihi : 2007
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 511
Detay Göster
İş Mevzuatı
Yayın Tarihi : Ağustos - 2003
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 338
Türk Hukukunda Konkordato
Yayın Tarihi : Nisan 2007
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 602
Detay Göster
Birlikte (Ortak) Mülkiyet Hukuku ve Paylaşma (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları
Yayın Tarihi : Mayıs 2003
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 365
22 Soruda Anadolu Yaklaşımı
Yayın Tarihi : Mart 2007
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 192
Detay Göster
İştirak Halindeki Payı Haczettirmiş Alacaklı Yönünden ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( İİK.121 ve MK. 648)
Yayın Tarihi : Şubat-2003
Yayınevi : Özer Ofset Matbaa
Sayfa Sayısı : 15
Detay Göster
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
Yayın Tarihi : Mayıs 2006
Yayınevi : Güncel Hukuk Yayınları
Sayfa Sayısı : 232
Detay Göster

 
     
 
© 2011 Balcı Hukuk Bürosu
 
  Anasayfa |  Hakkında |  Yayınları |  Makaleleri |  Konferansları |  Linkler |  İletişim  
About Sakir Balci

 

A brief information about Lawyer, Mr.Şakir Balcı

Mr.Balcı was born in 1961 and studied law at Ankara University and graduated in 1982.Since starting advocacy in 1985, Şakir Balcı is still working at his own Balcı Bureau of Law with Attorney,Mrs.Sinem Korkut.Besides continuing advocacy

            Mr.Balcı has studies and socially-oriented articles published in national newspapers, moreover, around 30 articles of Mr.Balcı in the field of law has been published There are 11 books published belonging to Mr.Şakir Balcı in the field of law.In addition to that, he made contributions with respect to the enactments in law by the help of his propositions and around 10 reports he has presented.

             The book of Mr.Balcı which was named as ‘The Deferral of Bankruptcy’ (İflasın Ertelenmesi) is the first book published about deferral of bankruptcy and has the feature of being a pioneer to the subject.

             The Deferral of Bankruptcy has become a best-seller around the books which were published by Güncel Hukuk Yayınevi (Guncel law publishing firm).At present the third edition of the book is also exists in the stores.

             There are several titles and models which Mr.Balcı has been working on;

 about eliminations of the companies due to bankruptcy (deferral of bankruptcy, concordatum, restructuring by the help of reconciliation ) and several books are published related to the remaining subjects also including the deferral of bankruptcy.His recent works in Turkish Law are mainly focused on restructuring models to prevent bankruptcy and Mr.Balcı has still continuing his research and studies referring to these titles, while writing dictums and reports nearby.

             Therewithal, Mr.Balcı attends panel discussions and makes presentations and conferences about his studies.

                                                                                     

                                                                                  Contact Information 

                                                                                  Office Tel : +90 236 714 53 26                                                                                                              

                                                                                  Fax           : +90 236 713 37 27

                                                                                  Gsm         : +90 533 479 45 14

 

                                                                                 For English;

                                                                                Lawyer Sinem Korkut Kaya

                                                                                Gsm          : +90 507 763 00 00