BOZULDUĞU ZAMAN, İNSANDAN DAHA KORKUNÇ OLAN YARATIK YOKTUR... - Sophokles
 
     
   
     
     
 
Makaleler

KONKORDATO - YENİLİKLER - 17.6.2018
SON MAKALELER - 18.6.2018 Detay Göster
İFLASIN ERTELENMESİ ( OHAL-KHK-İİK ) SON DEĞİŞİKLİKLER ( 7.12.2016 )
web- http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1930.htm - 7.12.2016 Detay Göster
ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA HAKKI
WEB - 2.12.2016 Detay Göster
YENİDEN YARGILANMA HAKKI :Adalet Bakanlığına
İNTERNET - 29.11.2016 Detay Göster
KONKORDATO
İNTERNET - 21.9.2016 Detay Göster
FETÖ-PDY SORUŞTURMALARI HAKKINDA
Gelişen Salihli 9.9.2016 - 9.9.2016 Detay Göster
KADER MAHKUMLARI AF BEKLİYOR ...
yargınınnabzı.com - 9.9.2016 Detay Göster
İFLASIN ERTELENMESİ -Son Düzenlemeler 19.8.2016
Sosyal Medya- Türk Hukuk Sitesi - 19.8.2016 Detay Göster
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik
MAKALELER - 8.2.2016 Detay Göster
KENTSEL DÖNÜŞÜM - İNŞAAT SAHİBİ VE MÜTEAHHİTLERİNE ÖZEL BİLGİ
SON MAKALELER - 21.01 2016 Detay Göster
BİR KISIM HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK CEZALARIN İNFAZINDA İYİLEŞTİRME ÖNERİSİ- ADALET BAKANLIĞINA
SOSYAL MEDYA - 16.09.2015 Detay Göster
YUNANİSTAN´ DA KÖTÜ GÜNLER HENÜZ GELMEDİ..
Anadolu Ajansı Muhabirliği - 4. Haziran 2012 Detay Göster
ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER “ DEMOKRATİKLEŞME” SÖYLEMİ İLE HİÇ BİR ZAMAN ÖRTÜŞMEMİŞTİR, KALDIRILMALIDIR -
Gelişen Salihli Gazetesi - 5 - Haziran- 2012 Detay Göster
YENİ AVUKATLIK KANUNU hazırlık ÇALIŞMALARI üzerine BAZI ÖNERİLER
TBB Başkanlığı´na sunulmak üzere Manisa Baro Başkanlığına - 25 Nisan 2012 - Detay Göster
Yeni Anayasa´ da "Savunma-Avukatlık Teminatı"nı Konu Alan Hüküm Oluşturulmalıdır..
- 4.4.2012 Detay Göster
Adalet Bakanlığı -Kanunlar Genel Müdürlüğünün 24.3.2009 tarihli Yazıları ile TOBB´a gönderilen, Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, İflasın Ertelenmesi kurumları ile ilgili İİK´da değişiklik öngören tasarı çalışması ile ilgili, Kayseri Ticaret Odası´nın tarafımızdan konu hakkında görüş istemesi üzerine, belirtilen kurumlara ilişkin yapılacak kanun değişikliğinde nazara alınmak üzere, görüşlerimiz rapor olarak sunulmuştur.
- 09/04/2009 Detay Göster
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 111. Maddesi İçeriğine Uygulamasına (Somut Belge Işığında) Eleştirel Bakış
Legal Hukuk Dergisi - syf. 3933-3937 sayı.106 Ekim 2011 Detay Göster
İflasın Ertelenmesi Sürecinde "Uzatma Yargılaması "nın Usulü, Kapsam ve Niteliği
Yargı Dünyası Dergisi - sh.35-62 Sayı:186 - Haziran 2011 Detay Göster
CMK 250 Md. ile (Özel) Yetkili ve Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Görev Alanının Belirlenmesi Sorumluluğu, Yasa Koyucunun Rızası Hilafına ,Cumhuriyet Savcısı´nın Takdirine( Yada Oluşan Fiili duruma ) Terkedilebilir mi ?(Konuya İlişkin Uygulamaların,Bir Yerel Mahkeme ve Bir Yargıtay Karanının İrdelenmesi
Legal Hukuk Dergisi - sh 43001-4328 - Aralık 2010
"Muhakeme Hukukunda Teknolojik Yöntemle Delil Toplama, Yakalama Ve Gözaltı Uygulamalarında Dikkat Çekici Gelişmeler"
Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesi - 07.02.2009 Detay Göster
İflasın Ertelenmesi Sürecinde Borçlu Hakkındaki Ceza Yargılamaları ( "Mal Beyanında Bulunmamak" ve "Karşılıksız Çek Keşide Etmek" Suçları)
Legal Hukuk Dergisi - sh.2551-2562 - Ağustos 2007
Anadolu Yaklaşımı (- 5569 Sayılı Kanun Uyarınca, Kobi ´ lerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması)
Kobihaber - 13.8.2007
Yeniden Yapılandırma Müzakereleri (Başvuru İçin Özel Hazırlık) Süreci ile (Takipli veya Doğrudan) İflas Yolları ve Konkordato Başvurusu Süreçlerinin Etkileşim ve İlişkileri
Legal Hukuk Dergisi - Aralık 2006
"Bir Anayasa Mahkemesi Kararı ve Düşündürdükleri " (İşverenlerden ek davalara bağlı rücuan tahsil edilen tazminatlar, ne kadar hukukidir?) SSK 26.Madde Uyarınca İşveren Aleyhinde Açılan Rücu Davalarında Yüksek Mahkemeler´ce Verilmiş Kararlara Eleştiriler
Yargı Dünyası Dergisi - Sayı 126 - Sh. 9-67 - Haziran 2006 Detay Göster
İflasın Ertelenmesi İle İlişkili Borca Batıklık Bilançosu ve Benzer Bilançolarda Finansal Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilen Malların Değerlendirilmesi
Legal Hukuk Dergisi - Haziran 2006 (I. Kısım ) - Temmuz 2006 (II.Kısım)
Konkordato Başvurusu ile Yeniden Yapılandırma Başvurusunun İlişkisi ve Etkileşimleri
Manisa Barosu Dergisi - Nisan 2006
Türk Ticaret Kanunu Tasarısının (Bazı Maddeler Yönünden) Değerlendirilmesi
Legal Hukuk Dergisi - Şubat 2006
Paylaşma (Ortaklığın Giderilmesi) Kararlarının İçeriği ve İnfazı Hakkında Değerlendirmeler
Yargı Dünyası - s.11-16 - Şubat 2006 Detay Göster
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması (İİK.309/m) Hakkında Değerlendirmeler
Manisa Barosu Dergisi - Ekim-2005
İflasın Ertelenmesi; Usulü
Manisa Barosu Dergisi - Temmuz-2005
İflasın Ertelenmesi; Takipli iflas, Doğrudan İflas ve Diğer İflas Davaları ile Etkileşimleri
Legal Hukuk Dergisi - Temmuz 2005
Suça Teşebbüsün (Eski ve Yeni Ceza Kanununa göre) Karşılaştırmalı İncelenmesi
Legal Hukuk Dergisi - Ocak - 2005
Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu (Uygulama Alanları ve Bazı Özel durumlar)
Manisa Barosu Dergisi - Sayı 83 - 2002/4
75. Yaş Günü için Baki Kuru Armağanı (Elbirliği Payı Haczettiren Alacaklının Usulden ve Esastan Yararlanma Yöntemleri)
TBB Yayını Ankara - 2004
Şimdi Reform Zamanı
Radikal - Online Yorum - 23.3.1999 Detay Göster
Barolardan beklentilerimiz
Sosyal Demokrat Ufuk Dergisi - MART / 1997 Detay Göster
Daha "Şık brifing var mı?
Radikal - 27.6.1997 Detay Göster
Trafik Kazaları Üzerine Araştırma
Radikal - 18.8.1997
Yargıda reform ya da "Normal Savcı","Süper Savcı"
Radikal - 20.02.1998 Detay Göster
 
     
 
© 2011 Balcı Hukuk Bürosu
 
  Anasayfa |  Hakkında |  Yayınları |  Makaleleri |  Konferansları |  Linkler |  İletişim  
About Sakir Balci

 

A brief information about Lawyer, Mr.Şakir Balcı

Mr.Balcı was born in 1961 and studied law at Ankara University and graduated in 1982.Since starting advocacy in 1985, Şakir Balcı is still working at his own Balcı Bureau of Law with Attorney,Mrs.Sinem Korkut.Besides continuing advocacy

            Mr.Balcı has studies and socially-oriented articles published in national newspapers, moreover, around 30 articles of Mr.Balcı in the field of law has been published There are 11 books published belonging to Mr.Şakir Balcı in the field of law.In addition to that, he made contributions with respect to the enactments in law by the help of his propositions and around 10 reports he has presented.

             The book of Mr.Balcı which was named as ‘The Deferral of Bankruptcy’ (İflasın Ertelenmesi) is the first book published about deferral of bankruptcy and has the feature of being a pioneer to the subject.

             The Deferral of Bankruptcy has become a best-seller around the books which were published by Güncel Hukuk Yayınevi (Guncel law publishing firm).At present the third edition of the book is also exists in the stores.

             There are several titles and models which Mr.Balcı has been working on;

 about eliminations of the companies due to bankruptcy (deferral of bankruptcy, concordatum, restructuring by the help of reconciliation ) and several books are published related to the remaining subjects also including the deferral of bankruptcy.His recent works in Turkish Law are mainly focused on restructuring models to prevent bankruptcy and Mr.Balcı has still continuing his research and studies referring to these titles, while writing dictums and reports nearby.

             Therewithal, Mr.Balcı attends panel discussions and makes presentations and conferences about his studies.

                                                                                     

                                                                                  Contact Information 

                                                                                  Office Tel : +90 236 714 53 26                                                                                                              

                                                                                  Fax           : +90 236 713 37 27

                                                                                  Gsm         : +90 533 479 45 14

 

                                                                                 For English;

                                                                                Lawyer Sinem Korkut Kaya

                                                                                Gsm          : +90 507 763 00 00